MeCards4Kids™

Maak een Zelfiekaart!

MeCards4Kids™ helpt kinderen hun eigen, unieke verhaal onder woorden te brengen. Spelenderwijs kunnen ze een stem geven aan hun dromen, fantasieën, gedachten en gevoelens. Het leert ze te benoemen wat ze ervaren en op deze manier ontwikkelen ze nieuwe mogelijkheden in zichzelf.

De kinderen maken een collage op een kaart, een zelfiekaart, en schrijven er een gedicht bij aan de hand van open zinnen. Met de zelfiekaart en het gedicht vertelt het kind zijn of haar eigen verhaal. Alleen het kind zelf bepaalt waar de kaart over gaat. Zo mogen ze hun eigen wereld creëren!

‘Het mooiste van de zelfiekaarten vind ik dat ze allemaal over jezelf gaan. Je krijgt te zien hoe jouw verbeelding eruit ziet.’ – Charlie

Kinderen vinden MeCards4Kids™ leuk omdat:

  • collages maken rust en focus geeft
  • ze contact maken met hun binnenwereld
  • ze zichzelf kunnen uiten
  • ze het helemaal zelf bepalen, niemand vertelt wat ze moeten doen
  • ze meer zicht krijgen op hun sterke kanten en kwaliteiten
  • ze zelfbewustzijn en zelfexpressie ontwikkelen
  • het de band met de ouders (als die meedoen) versterkt

 

MeCards4Kids™ is gebaseerd op SoulCollage®. Dat proces is aangepast om aan te laten sluiten bij de interesses en behoeften van kinderen. De kinderen zelf kwamen met de naam ‘zelfiekaarten’. MeCards4Kids™ heeft een eigen website.


Nieuwsbrief